Om oss

 

Viviann


Viviann Sollie

 Eier og Daglig Leder

 

 

 

 

 

Hege


Hege Moan

Eier og Daglig Leder

 

 

 

 

 

 

Ansatt

 

Ingeborg Nordaune

Kafemedarbeider

 

 

 

 

 

 

Ansatt

 

Marit Johanne Aftret Bergan

Kafemedarbeider

 

 

 

 

 

 

Ansatt

 

Hanne Kirsti Bergan

Kokk

 

 

 

 

 

 

Kaffekråa AS drives av Hege Moan og Viviann Sollie. Vi er begge oppvokst i Ålen og har en stor kjærlighet til bygda vi bor i, og lokalsamfunnet rundt. Veien frem til dagens moderne og velrennomerte Kaffekråa har vært lang, og startet helt tilbake i 1992. Det året skulle vi ha et friår fra skolen. Ålen manglet en kafé, og vi bestemte oss for selge kaffe fra en rosa kaffetrakter i ei lita krå inne i Ålen senter. Slik så Kaffekråa dagens lys, og siden har Kaffekråa eksistert.

Verken kafédrift eller arrangering av selskap var ukjent for oss.  Allerede fra barnsben av har vi bidratt med hjelpende hender inn til Heges besteforeldre, som drev pensjonat og overnatting. Heges bestefar var pølsemaker. Med ham utviklet Heges bestemor, mange egne oppskrifter, som Hege i senere tid har videreført. Deriblant Kaffekråas Hempøsje, Sviskegrøt og Ålbyggsodd. 

Etter hvert tok vi i stadig større grad over deres livsverk. Med en ukuelig arbeidslyst og et sprudlende humør utviklet Kaffekråa seg til å bli et uunnværlig samlingspunkt for Ålens innbyggere. I tillegg har Kaffekråa et velrennomert navn langt utover egen kommune.

16.august 2011 kom flommen til Ålen. Hele livsverket fløt rundt i vannmasser, kun et halvt år før Kaffekråas eget 20-års jubileum. Vannet stod 1, 35 m opp på veggene inne i kaféen. Kaffekrås videre eksistens sto på spill, men med entusiasme og humør valgte vi å brette opp armene og se etter nye muligheter. Kaffekråa skulle gjenoppstå.

I dag er Kaffekråa  et unikt samlingspunkt i bygda, og vi forener historie og tradisjoner med urbant kaféliv. Tradisjonsrike produkter produseres for salg, og du kan nå ta med deg Hempøsje, Sylte, Sviskegrøt og Ålbyggsodd hjem. Med på kjøpet får du smaken av vår respekt for tradisjoner og entusiasme; Sprudlende matkultur med hjerte i Ålen! 

For vår innsats for videreføring av gamle mattradisjoner, ble vi i 2015 tildelt Kommunens Kulturpris. 

Kontakt oss:

Kaffekråa AS
Graftåsveien 7
N-7380 Ålen

post@kaffekraa.no

-lett tilgjengelig i Ålen Torget ved FV 30.

Mobil: 969 23 581
Mobil: 480 74 300
Mobil: 951 75 511